حقوق کارکنان را قانونی و منصفانه پرداخت کنیم

حقوق و دستمزد

اگر صاحب کسب و کاری هستید یا درصدد شروع فعالیت تجاری خود می باشید، لازم است بدانید که مهم ترین هزینه عملیاتی شما را حقوق و دستمزد کارکنان تان تشکیل می دهد. معمولاً در مورد کارکنان از دو اصطلاح کارگر و کارمند استفاده می شود و آنچه که در ازای کار انجام شده توسط کارکنان اداری و مدیران بطور ماهانه به آنها پرداخت می شود را «حقوق» و پرداختی به کارگران (ساده یا ماهر) اصطلاحاً «دستمزد» نامیده می شود که بر حسب ساعت، روز، ماه و یا مقدار تولید تعیین می گردد.

از آنجایی که هزینه حقوق و دستمزد و مخارج مربوط به آن درصد تقریباً بالایی از هزینه های هر کسب و کاری را تشکیل می دهندکه شرکت الماس برای کنترل و محاسبه آن، سیستم های دقیق و مطمئنی تعبیه کرده است. این سیستم به شکلی است که فیش و لیست های حقوق، درست و قابل فهم برای کارفرما و کارمندان تهیه شود و نحوه پرداخت حقوق در آن تعریف شده باشد .

همکاری ما با شما در امور زیر است :

  • نصب و تخلیه دستگاه حضور غیاب

  • تهیه لیست کارکرد، اصلاح و تنظیم آن

  • محاسبه و تهیه لیست حقوق پرسنل

  • پرداخت بانکی حقوق به حساب پرسنل

  • دریافت فرم تسویه فیش حقوق پس از پرداخت