بیمه تامین اجتماعی

یکی دیگر از دغدغه‌های مدیران و صاحبان کسب و کار انجام درست و به موقع امور بیمه‌ای است که شامل چهار مرحله است :

1 – محاسبه دقیق دستمزد

2 – تنظیم لیست

3 – ارسال لیست به تامین اجتماعی

4 – پرداخت به موقع وجه

 طی سالیان همکاری مجموعه ما با کارفرمایان موارد بسیاری مشاهده شده است که به دلیل سهل انگاری، فراموشی یا بی دقتی در تنظیم لیست به موقع چهار مرحله ذکر شده در بالا جرائم سنگینی مشمول کارگاه شده است.

همچنین توصیه میکنیم قبل از شروع هرفعالیت اقتصادی، نسبت به آگاهی از قوانین کار و مسئولیت مدنی برعده کارفرما، اقدام فرمایید.

همکاری ما با شما در امور زیر است :

  • تنظیم و ارائه لیست های بیمه تامین اجتماعی و کلیه خدمات مرتبط

  • تدوین و یا بازبینی لوایح و دفاعیه شما برای حضور موفق در مراجع حل اختلاف بیمه تامین اجتماعی

  • ارائه مشاوره بیمه های خصوصی ( مسئولیت مدنی کارفرما ، آتش سوزی و ...)

  • ارائه مشـاوره های ایمنی کـار